INNERLIJK KIND / UNIHIPILI

Lang was ik je kwijt
je zat diep in mij verborgen
achter een muur om te beschermen voor verdriet en alle zorgen

 

Mijn innerlijke kind
ik voelde je niet meer
totdat ik jouw pijn verwerkte
een plek gaf aan het oude zeer

Ik gaf je de liefde
en bescherming
die je altijd nodig had
Er ontstond verbinding met mezelf

Geluk kwam op mijn pad
Nu groei ik steeds verder
voel ik me eindelijk vrij
Ik wil je bedanken
voor je vertrouwen
Lief kind in mij

Vera Limpens

Het innerlijk kind, het onderbewuste, je buik(gevoel), creëert de verbinding tussen het bewuste, je hoofd, en het bovenbewuste, je hart. Superbelangrijk dus.

Het innerlijk kind, het onderbewustzijn, in het Hawaiiaans: de Unihipili, is een vat vol emoties, het is een geheugenbank van al je herinneringen, gevoelens, gewoontes, gedachten, handelingen. Het laat op alles trillingen/energie achter.

Dit innerlijk kind is een deel van ons dat vaak verwaarloosd is. Tegelijkertijd vormt het innerlijk kind onze identiteit. Met liefdevolle en oprechte zorg en aandacht is het mogelijk dit deel van jezelf te helen.

In onze Unihipilidag gaan we communiceren, spelen, werken en vieren met onze Unihipili’s. Met liefdevolle en oprechte zorg en aandacht.

innerlijk kind

kom ook in een staat waarin je kalm, gecentreerd en in balans kunt zijn

Meld je aan voor onze training, coaching, energiesessie of rituelen!