WET VAN AANTREKKING / MANIFESTEREN

“What you think you create. What you feel you attract. What you imagine you become.”

BOEDDHA

Manifesteren betekent letterlijk: zich openbaren, bekendmaken. Het is het zichtbaar en tastbaar maken van jouw gedachten en wensen.

Hoe zit dat nu in elkaar? Alles is energie, ook gedachten en gevoelens. Gedachten en gevoelens hebben een energielading, een trilling en dat wat je denkt en voelt, trek je aan doordat je een bepaalde trilling met een bepaalde frequentie uitzendt. Zo werkt de Wet van Aantrekking, zowel in positieve als in negatieve zin.

Belangrijk in het proces van manifesteren is dat wat je gemanifesteerd wilt hebben, overeenkomt met wat je voelt en gelooft. Sporters die vaak een hele wedstrijd tot in detail visualiseren en zich daar blij of zeker bij voelen, zenden ‘blij’ of ‘zeker’ uit en trekken zo aan wat ze manifesteren. (Als ze dezelfde wedstrijd visualiseren en twijfelen of dat wat ze willen wel zal lukken, zenden ze ‘twijfel’ uit en trekken zo ook aan wat ze manifesteren, twijfel dus).

Niet alleen uit deze voorbeelden blijkt dat het werkt, het is ook wetenschappelijk bewezen. Lynne McTaggart beschrijft in haar boek Het intentie-experiment dat en hoe gedachten de wereld kunnen veranderen.

Voor de ‘oude Hawaiianen’ was er geen wetenschappelijk bewijs nodig. Zij wisten: je trekt energieën naar je toe op basis van je frequentie en trillingen. Als je dit bewust toepast en als je daarbij samenwerkt met je onder- en je bovenbewuste, ontstaan er magische dingen. Maak de Wet van Aantrekking tot de basis van je leven!

wet van aantrekking manifesteren

kom ook in een staat waarin je kalm, gecentreerd en in balans kunt zijn

Meld je aan voor onze training, coaching, energiesessie of rituelen!